Dienstenaanbod particulieren

Quickscan
Een quickscan is een snelle manier om te achterhalen wat de oorzaak is van financiële problemen. Samen met u brengen we de volledige financiële situatie in kaart; alle inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen worden op rij gezet en geanalyseerd. Op basis van deze inventarisatie volgt een plan van aanpak waarin handvatten worden gegeven voor het oplossen van de financiële problematiek. Vaak is deze quickscan voor u ook voldoende om zelfstandig verder te kunnen.

Budgetcoaching
Waar een quickscan onvoldoende blijkt wordt intensieve coaching aangeboden. De doelen van de budgetcoaching worden opgesteld in overleg met u als klant. Een voorbeeld van een doel kan zijn het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven. Na ieder gesprek kunt u aangeven of u een nieuwe afspraak wilt maken of dat u voldoende geholpen bent.

Top