Dienstenaanbod particulieren

Quickscan
Een quickscan is een snelle manier om te achterhalen wat de oorzaak is van financiële problemen. Na een voorbereidingsopdracht volgen er twee persoonlijke gesprekken. Tijdens het eerste gesprek staat het volledig in kaart brengen van de financiële situatie centraal. Op basis van deze inventarisatie volgt een tweede gesprek waarin handvatten worden gegeven voor het oplossen van de financiële problematiek.

Budgetcoaching
Waar een quickscan onvoldoende blijkt wordt intensieve coaching aangeboden. De doelen van de budgetcoaching worden opgesteld in overleg met u als klant. Een voorbeeld van een doel kan zijn het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven. Na ieder gesprek kunt u aangeven of u een nieuwe afspraak wilt maken of dat u voldoende geholpen bent.

Top